Hvor meget tryghed har du brug for?

Økonomi
Standard
Plus+
Stuehus:
Brand
Bygningskasko
Insekt og svamp
Indvendig rør og kabel
Stikledningsdækning
Råd
Udvidet dækning
Indboforsikring:
Indbo
Psykologisk krisehjælp
ID-sikring
Rejseforsikring
Afbestillingsforsikring
Pludselig skade
Elektronikdækning
Udbygninger:
Brand
Bygningskasko
Restværdi

Det får du dækket med landboforsikringen

Landboforsikring

Hvis du har gjort drømmen om det rolige liv på landet til virkelighed og købt en nedlagt landbrugsejendom, er du godt sikret med NEM Landboforsikring. Forsikringen dækker nemlig bl.a. de skader, der skyldes brand, storm, nedbør, indbrud eller hærværk. Du har også mulighed for at forsikre dine udbygninger. Med en række af tilvalgsdækninger kan vi skræddersy din landboforsikring helt efter dine ønsker og behov.

NEM Landboforsikring indeholder en indboforsikring, som dækker dine ting ved f.eks. tyveri, brand, el- og vandskade. Den betaler desuden, hvis du er ansvarlig for skader på andre personer eller deres ting. I tilgift indeholder indboforsikringen en rejsegodsforsikring og en retshjælpsforsikring.

Vi har gjort indboforsikringen nem for dig, da vi tilbyder en sumløs indboforsikring. Det betyder, at vi dækker alle dine værdier, så du slipper for bøvlet med at fastsætte en nøjagtig sum for alt dit indbo. Det eneste, du behøver at tænke på, er, om du har genstande i dit hus, som har en værdi over 73.003 kr. Hvis du har det, kan du forsikre dem med en tilvalgsdækning.

Hvad bliver der dækket?

Brand:
Sikrer dig økonomisk erstatning i tilfælde af små og større brande, tilsodning og kortslutningsskader. Den dækker også skader som følge af brandslukning, f.eks. vandskader. Har du lånt penge til dit hus igennem en bank eller realkreditinstitut, vil de som minimum kræve, at du tegner en bygningsbrandforsikring.

Anden bygningsskade:
Dækker skader som følge af storm, sky- og tøbrud, snetryk, frostsprængning, udstrømning af væsker, tyveri og indbrud. Endelig indeholder bygningskasko også retshjælpsdækning, som sikrer dig økonomisk hjælp til sagsomkostningerne, hvis du bliver indblandet i en retssag vedrørende din ejendom.

Indbo:
Dækker alle løse ejendele og ting, som hører til det normale udstyr i dit hjem. Dit indbo er dækket i tilfælde af brand, lynnedslag, eksplosion, tyveri og hærværk. Hertil kommer færdsels- og frostskader samt vand- og stormskader.

Ansvar:
Landboforsikringen dækker dit ansvar, hvis du eller dine børn ved et uheld kommer til at skade andre personer eller deres ejendele. Det kan f. eks. være, hvis dit barn under leg sparker en fodbold over i naboens hus og smadrer en rude, eller hvis du ikke har ryddet sne, og en person falder og kommer til skade. Forsikringen dækker også hunde- og hesteansvar samt ansvar for skader, der sker med uindregistrerede motorkøretøjer, hvor der ikke er tegnet en selvstændig forsikring.

Udbo:
Landboforsikringen dækker også alt dit udbo såsom værktøj, maskiner, dyr og afgrøder med mere. Dækningen omfatter brand, elskade, vandskade, storm, snetryk, skybrud samt tyveri, røveri og hærværk.

Psykologisk krisehjælp:
Forsikringen dækker psykologisk bistand, hvis du eller en i husstanden bliver involveret i en traumatisk begivenhed. Det kan være livstruende sygdom eller dødsfald i den nærmeste familie, vold, overfald, røveri, voldtægt, trafikuheld, skilsmisse eller ufrivillig abort. Forsikringen dækker op til 10 timers psykologbehandlinger i Danmark.

Hvad bliver der dækket?

Brand:
Sikrer dig økonomisk erstatning i tilfælde af små og større brande, tilsodning og kortslutningsskader. Den dækker også skader som følge af brandslukning, f.eks. vandskader. Har du lånt penge til dit hus igennem en bank eller realkreditinstitut, vil de som minimum kræve, at du tegner en bygningsbrandforsikring.

Anden bygningsskade:
Dækker skader som følge af storm, sky- og tøbrud, snetryk, frostsprængning, udstrømning af væsker, tyveri og indbrud. Endelig indeholder bygningskasko også retshjælpsdækning, som sikrer dig økonomisk hjælp til sagsomkostningerne, hvis du bliver indblandet i en retssag vedrørende din ejendom.

Insekt og svamp:
Svampesporer og insekter kan angribe træværket på både nye og gamle huse. Et angreb af svampesporer eller insekter kan ødelægge dit træværk, og det er ofte med store omkostninger til følge. Med en forsikring mod insekter og svampe er du sikret økonomiske dækning af udgiften til reparation, når skaden er så alvorlig, at træet er nedbrudt.

Indvendig rør og kabel:
I vægge, gulve og lofter kan der være skjulte rør eller kabler, som lækker eller kortslutter. Forsikringen dækker udgifter til at finde og reparere skader på de skjulte rør og elkabler i huset.

Stikledning:
Stikledninger er de rør, der går fra dit fritidshus og ud til vejen. Forsikringen dækker brud på f. eks. kloak-, gas- og varmerør.

Indbo:
Dækker alle løse ejendele og ting, som hører til det normale udstyr i dit hjem. Dit indbo er dækket i tilfælde af brand, lynnedslag, eksplosion, tyveri og hærværk. Hertil kommer færdsels- og frostskader samt vand- og stormskader.

Ansvar:
Landboforsikringen dækker dit ansvar, hvis du eller dine børn ved et uheld kommer til at skade andre personer eller deres ejendele. Det kan f. eks. være, hvis dit barn under leg sparker en fodbold over i naboens hus og smadrer en rude, eller hvis du ikke har ryddet sne, og en person falder og kommer til skade. Forsikringen dækker også hunde- og hesteansvar samt ansvar for skader, der sker med uindregistrerede motorkøretøjer, hvor der ikke er tegnet en selvstændig forsikring.

Udbo:
Landboforsikringen dækker også alt dit udbo såsom værktøj, maskiner, dyr og afgrøder med mere. Dækningen omfatter brand, elskade, vandskade, storm, snetryk, skybrud samt tyveri, røveri og hærværk.

Psykologisk krisehjælp:
Forsikringen dækker psykologisk bistand, hvis du eller en i husstanden bliver involveret i en traumatisk begivenhed. Det kan være livstruende sygdom eller dødsfald i den nærmeste familie, vold, overfald, røveri, voldtægt, trafikuheld, skilsmisse eller ufrivillig abort. Forsikringen dækker op til 10 timers psykologbehandlinger i Danmark.

ID-sikring:
Vi hjælper med gode råd til hvordan du undgår at blive offer for ID-tyveri. Hvis uheldet er ude rådgiver vi om hvordan du mindsker skaden og vi kan overtage korrespondancen med kreditorerne og afvise uretmæssige krav på dine vegne. Vi dækker også rimelige omkostninger til juridisk bistand hvis det bliver nødvendigt.

Rejseforsikring:
NEM Forsikring tilbyder en årsrejseforsikring, som dækker hele familien på ferierejser af op til 60 dages varighed i hele verden. Forsikringen dækker lægehjælp, sygehusbehandling, medicin og hjemtransport samt diverse andre dækninger. Samtidig sikrer forsikringen dig også en erstatningsrejse, hvis du kommer til skade og ikke kan fortsætte din ferierejse.

Hvad bliver der dækket?

Brand:
Sikrer dig økonomisk erstatning i tilfælde af små og større brande, tilsodning og kortslutningsskader. Den dækker også skader som følge af brandslukning, f.eks. vandskader. Har du lånt penge til dit hus igennem en bank eller realkreditinstitut, vil de som minimum kræve, at du tegner en bygningsbrandforsikring.

Anden bygningsskade:
Dækker skader som følge af storm, sky- og tøbrud, snetryk, frostsprængning, udstrømning af væsker, tyveri og indbrud. Endelig indeholder bygningskasko også retshjælpsdækning, som sikrer dig økonomisk hjælp til sagsomkostningerne, hvis du bliver indblandet i en retssag vedrørende din ejendom.

Insekt og svamp:
Svampesporer og insekter kan angribe træværket på både nye og gamle huse. Et angreb af svampesporer eller insekter kan ødelægge dit træværk, og det er ofte med store omkostninger til følge. Med en forsikring mod insekter og svampe er du sikret økonomiske dækning af udgiften til reparation, når skaden er så alvorlig, at træet er nedbrudt.

Indvendig rør og kabel:
I vægge, gulve og lofter kan der være skjulte rør eller kabler, som lækker eller kortslutter. Forsikringen dækker udgifter til at finde og reparere skader på de skjulte rør og elkabler i huset.

Stikledning:
Stikledninger er de rør, der går fra dit fritidshus og ud til vejen. Forsikringen dækker brud på f. eks. kloak-, gas- og varmerør.

Råd:
Dækker skader på træ, der skyldes svamp og/eller bakterier, som langsomt ødelægger træet, samt råd i døre og vinduer.

Udvidet dækning:
Dækker udsivning fra synlige installationer og vand, der trænger ind i bygningen ved utætheder, samt vand der trænger op i bygningen fra f.eks. kloak. Desuden får du dækket skader forårsaget af gnavere og mår samt kosmetiske forskelle på fliser og sanitet.

Indbo:
Dækker alle løse ejendele og ting, som hører til det normale udstyr i dit hjem. Dit indbo er dækket i tilfælde af brand, lynnedslag, eksplosion, tyveri og hærværk. Hertil kommer færdsels- og frostskader samt vand- og stormskader.

Ansvar:
Landboforsikringen dækker dit ansvar, hvis du eller dine børn ved et uheld kommer til at skade andre personer eller deres ejendele. Det kan f. eks. være, hvis dit barn under leg sparker en fodbold over i naboens hus og smadrer en rude, eller hvis du ikke har ryddet sne, og en person falder og kommer til skade. Forsikringen dækker også hunde- og hesteansvar samt ansvar for skader, der sker med uindregistrerede motorkøretøjer, hvor der ikke er tegnet en selvstændig forsikring.

Udbo:
Landboforsikringen dækker også alt dit udbo såsom værktøj, maskiner, dyr og afgrøder med mere. Dækningen omfatter brand, elskade, vandskade, storm, snetryk, skybrud samt tyveri, røveri og hærværk.

Psykologisk krisehjælp:
Forsikringen dækker psykologisk bistand, hvis du eller en i husstanden bliver involveret i en traumatisk begivenhed. Det kan være livstruende sygdom eller dødsfald i den nærmeste familie, vold, overfald, røveri, voldtægt, trafikuheld, skilsmisse eller ufrivillig abort. Forsikringen dækker op til 10 timers psykologbehandlinger i Danmark.

ID-sikring:
Vi hjælper med gode råd til hvordan du undgår at blive offer for ID-tyveri. Hvis uheldet er ude rådgiver vi om hvordan du mindsker skaden og vi kan overtage korrespondancen med kreditorerne og afvise uretmæssige krav på dine vegne. Vi dækker også rimelige omkostninger til juridisk bistand hvis det bliver nødvendigt.

Rejseforsikring:
NEM Forsikring tilbyder en årsrejseforsikring, som dækker hele familien på ferierejser af op til 60 dages varighed i hele verden. Forsikringen dækker lægehjælp, sygehusbehandling, medicin og hjemtransport samt diverse andre dækninger. Samtidig sikrer forsikringen dig også en erstatningsrejse, hvis du kommer til skade og ikke kan fortsætte din ferierejse.

Afbestillingsforsikring:
Rejseforsikringen kan udvides med en afbestillingsforsikring, så du er økonomisk dækket, hvis du er nødt til at afbestille rejse på grund af akut sygdom, ulykke eller dødsfald, eller hvis du har haft brand i hjemmet umiddelbart før afrejse. Forsikringen dækker den del af rejsens pris, som ikke kan refunderes ved afbestilling.

Pludselig skade:
Giver dig erstatning for pludselige og uventede skader. Det kan f. eks være, hvis du falder over kantstenen og slår dine briller i stykker.

Elektronikdækning:
Med en elektronik-dækning undgår du fremover at skulle købe en ekstra forsikring, når du køber elektriske apparater. Forsikringen dækker alle husstandens elektriske apparater for pludselige skader og funktionsfejl. Forsikringen dækker dine apparater i fire år fra købsdatoen.

Ekstra dækninger

Måske har du nogle ekstra behov? Så kan vi hjælpe dig med følgende tilvalgsdækninger, som desværre ikke kan tegnes online. I stedet sidder vi parate ved telefonen.

Udvidet cykelkasko:
Hvis du har en dyr cykel, kan du med fordel tegne en udvidet cykelkaskoforsikring. Den dækker i tilfælde af tyveri, hærværk samt pludseligt opståede skader. Forsikringen dækker op til 60.837 kr. pr. cykel, dog maks. 121.673 kr. pr. forsikringsår.

Dækning for højere sum pr. enkeltgenstand:
Hvis du har dyre ting til en værdi over 73.003 kr. i din bolig, som du ønsker forsikret, har du mulighed for at øge summen pr. genstand i din dækning.

Kontakt kundeservice


Vi står altid klar til at hjælpe dig hvis du har spørgsmål.

70 77 77 77
mail@nemforsikring.dkOfte stillede spørgsmål


I vores FAQ har vi samlet de spørgsmål vi ofteste får fra vores kunder, så du hurtigt og nemt kan få et svar.
Klik her