Hvor meget tryghed har du brug for?

Økonomi
Standard
Plus+
Brand
Bygningskasko
Indbodækning
Insekt og svamp
Indvendige rør og kabel
Stikledning
Pludselig skade
Udvidet dækning
Elektronikdækning

Det får du dækket med fritidshusforsikringen

Fritidshusforsikring

Med NEM Fritidshusforsikring får du dækket dit sommerhus eller fritidshus ved skader, der skyldes brand, storm, nedbør, indbrud eller hærværk.

Fritidshusforsikringen består af to grunddækninger og en række tilvalgsdækninger. Ud over den almindelige bygningsbrandforsikring kan du vælge en bygningskaskodækning, så du er dækket mod de fleste pludselige skader, f.eks. forårsaget af vand, storm og indbrud.

Forsikringen indeholder desuden en sumløs indboforsikring. Det betyder, at vi simpelthen dækker alle dine værdier. Det eneste, du behøver at tænke på, er, om du har genstande i dit hus med en værdi over 35.535 kr. Så kan du forsikre dem med en tilvalgsdækning.

Hvad bliver der dækket?

Bygningsbrand:
Sikrer dig økonomisk erstatning i tilfælde af små og større brande, tilsodning og kortslutningsskader. Den dækker også skader som følge af brandslukning som f. eks. vandskader. Har du lånt penge til dit fritidshus igennem en bank eller realkreditinstitut, vil de som minimum kræve, at du tegner en bygningsbrandforsikring.

Anden bygningsskade:
Bygningskasko er husets kaskoforsikring, som dækker skader som følge af storm, sky- og tøbrud, snetryk, frostsprængning, udstrømning af væsker, tyveri og indbrud. Derudover indeholder bygningskasko også et husejeransvar, så du er dækket, hvis du er skyld i skader på andre personer eller deres ting. Det kan f. eks. være, hvis en tagsten flyver af under stormvejr og foruretter skade på naboens hus. Med bygningskasko har du samtidig sikret dit indbo med en dækning op til 35.535 kr. per genstand. Endelig indeholder bygningskasko også retshjælpsdækning, som sikrer dig økonomisk hjælp til sagsomkostningerne, hvis du bliver indblandet i en retssag vedrørende din ejendom.

Hvad bliver der dækket?

Bygningsbrand:
Sikrer dig økonomisk erstatning i tilfælde af små og større brande, tilsodning og kortslutningsskader. Den dækker også skader som følge af brandslukning som f. eks. vandskader. Har du lånt penge til dit fritidshus igennem en bank eller realkreditinstitut, vil de som minimum kræve, at du tegner en bygningsbrandforsikring.

Anden bygningsskade:
Bygningskasko er husets kaskoforsikring, som dækker skader som følge af storm, sky- og tøbrud, snetryk, frostsprængning, udstrømning af væsker, tyveri og indbrud. Derudover indeholder bygningskasko også et husejeransvar, så du er dækket, hvis du er skyld i skader på andre personer eller deres ting. Det kan f. eks. være, hvis en tagsten flyver af under stormvejr og foruretter skade på naboens hus. Med bygningskasko har du samtidig sikret dit indbo med en dækning op til 35.535 kr. per genstand. Endelig indeholder bygningskasko også retshjælpsdækning, som sikrer dig økonomisk hjælp til sagsomkostningerne, hvis du bliver indblandet i en retssag vedrørende din ejendom.

Insekt & Svamp:
Svampesporer og insekter kan angribe træværket på både nye og gamle huse. Et angreb af svampesporer eller insekter kan ødelægge dit træværk, og det er ofte med store omkostninger til følge. Med en forsikring mod insekter og svampe er du sikret økonomiske dækning af udgiften til reparation, når skaden er så alvorlig, at træet er nedbrudt.

Indvendige rør/kabel::
I vægge, gulve og lofter kan der være skjulte rør eller kabler, som lækker eller kortslutter. Forsikringen dækker udgifter til at finde og reparere skader på de skjulte rør og elkabler i huset.

Stikledning:
Stikledninger er de rør, der går fra dit fritidshus og ud til vejen. Forsikringen dækker brud på f. eks. kloak-, gas- og varmerør.

Hvad bliver der dækket?

Bygningsbrand:
Sikrer dig økonomisk erstatning i tilfælde af små og større brande, tilsodning og kortslutningsskader. Den dækker også skader som følge af brandslukning som f. eks. vandskader. Har du lånt penge til dit fritidshus igennem en bank eller realkreditinstitut, vil de som minimum kræve, at du tegner en bygningsbrandforsikring.

Anden bygningsskade:
Bygningskasko er husets kaskoforsikring, som dækker skader som følge af storm, sky- og tøbrud, snetryk, frostsprængning, udstrømning af væsker, tyveri og indbrud. Derudover indeholder bygningskasko også et husejeransvar, så du er dækket, hvis du er skyld i skader på andre personer eller deres ting. Det kan f. eks. være, hvis en tagsten flyver af under stormvejr og foruretter skade på naboens hus. Med bygningskasko har du samtidig sikret dit indbo med en dækning op til 35.535 kr. per genstand. Endelig indeholder bygningskasko også retshjælpsdækning, som sikrer dig økonomisk hjælp til sagsomkostningerne, hvis du bliver indblandet i en retssag vedrørende din ejendom.

Insekt & Svamp:
Svampesporer og insekter kan angribe træværket på både nye og gamle huse. Et angreb af svampesporer eller insekter kan ødelægge dit træværk, og det er ofte med store omkostninger til følge. Med en forsikring mod insekter og svampe er du sikret økonomiske dækning af udgiften til reparation, når skaden er så alvorlig, at træet er nedbrudt.

Indvendige rør/kabel::
I vægge, gulve og lofter kan der være skjulte rør eller kabler, som lækker eller kortslutter. Forsikringen dækker udgifter til at finde og reparere skader på de skjulte rør og elkabler i huset.

Stikledning:
Stikledninger er de rør, der går fra dit fritidshus og ud til vejen. Forsikringen dækker brud på f. eks. kloak-, gas- og varmerør.

Pludselig skade:
Giver dig erstatning for pludselige og uventede skader. Det kan f. eks være, hvis du med støvsugeren kommer til at vælte en lampe ned fra reolen, og lampeglasset går i stykker.

Udvidet dækning:
Dækker udsivning fra synlige installationer, og vand der trænger ind i bygningen, samt vand der trænger op i bygningen fra f.eks. kloak. Desuden får du dækket skader forårsaget af gnavere og mår samt kosmetiske forskelle på fliser og sanitet.

Elektronikdækning:
Med en elektronik-dækning undgår du fremover at skulle købe en ekstra forsikring, når du køber elektriske apparater. Forsikringen dækker alle elektriske apparater, der hører til fritidshuset, for pludselige skader og funktionsfejl.

Ekstra dækninger

Har du behov for noget ekstra, har vi følgende tilvalgsdækninger til rådighed. Du kan desværre ikke tegne dem online, men ring i stedet til os. Vi sidder klar til at hjælpe dig.

Dækning for højere sum pr. enkeltgenstand:
Har du enkelte genstande til en værdi over 35.535 kr. i dit fritidshus eller sommerhus, som du gerne vil have forsikret? Så har du mulighed for at øge summen pr. genstand i din dækning.

Kontakt kundeservice


Vi står altid klar til at hjælpe dig hvis du har spørgsmål.

70 77 77 77
mail@nemforsikring.dkOfte stillede spørgsmål


I vores FAQ har vi samlet de spørgsmål vi ofteste får fra vores kunder, så du hurtigt og nemt kan få et svar.
Klik her