Ved at besøge nemforsikring.dk accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her
Finanstilsynet var i november 2017 på ekstraordinært tilsyn hos NEM Forsikring afledt af selskabets vækst i årene forud for tilsynsbesøget.

Tilsynsbesøget var en funktionsundersøgelse, hvor tilsynet gennemgik områderne outsourcing, genforsikring, hensættelser, aktuarfunktion, investering & registrerede aktiver, solvens & kapitalopgørelse samt styring & ledelse.

NEM Forsikring sælger forsikringer gennem en række samarbejdspartnere, og fik for én specifik samarbejdspartner påbud om at betragte partnerskabet som outsourcing af et væsentligt aktivitetsområde, hvilket konkret betyder, at samarbejdsaftalen med den pågældende samarbejdspartner skal bringes i overensstemmelse med reglerne herom. Selskabet har indtil nu betragtet distribution af forsikringer gennem samarbejdsaftaler som almindelig drift og ikke outsourcing af et væsentligt aktivitetsområde.

Gennemgangen af selskabets genforsikringsområde gav ikke anledning til kommentarer fra tilsynets side.

Selskabet opgør fortjenstmargenen på præmiehensættelser på baggrund af sit budget for en række fremtidige omkostningsprocenter, og fik påbud om at blive bedre til at forudse niveauet af disse fremtidige omkostninger.

Finanstilsynets gennemgik selskabets erstatningshensættelser pr. 31. december 2016 og påbød på baggrund af sin gennemgang selskabet pr. samme dato, at forhøje hensættelserne til efterreguleringer og efteranmeldelser med 8,2 mio. kr. fordelt med 1,7 mio. kr. på grundejerforsikringer, 4,7 mio. kr. på motoransvar og 1,8 mio. kr. på motorkasko.
I perioden fra 31. december 2016 og frem til 31. marts 2018 har selskabet haft efterreguleringer og efteranmeldelser vedr. de 3 brancher på 5,3 mio.kr., hvortil selskabet før indregning af Finanstilsynets merhensættelser pr. 31. december 2016 havde afsat 5,7 mio. kr.

Finanstilsynet gav selskabet to påbud af mere administrativ karakter vedrørende selskabets aktuarfunktion.

NEM Forsikrings bestyrelse har udstedt en retningslinje for overdækningen af selskabets registrerede aktiver i forhold til selskabets hensættelser. Bestyrelsen havde begrundet størrelsen af den ønskede overdækning i bestyrelsesmødereferatet, men fik påbud om at indarbejde denne begrundelse direkte i retningslinjen.

Efter Finanstilsynets gennemgang af selskabets solvens & kapitalopgørelse, fik selskabet påbud om at ikke at klassificere selskabets investering i Nærsikring A/S som strategisk, idet selskabet ikke ejer en tilstrækkelig andel af selskabet til at opretholde denne klassifikation. NEM Forsikring opfyldte påbuddet i opgørelsen af solvensen pr. 31. december 2017. Indarbejdelsen af påbuddet forøgede selskabets solvensoverdækning med 11,3 %-point fra 192,6 % til 203,9 %.
Selskabet fik endvidere påbud om at stresse forsikringspræmier på policer, som ligger efter de første 12 måneder fra statusdagen, hvilket blev indarbejdet i solvensopgørelsen pr. 31. marts 2018 og reducerede selskabets solvensoverdækning med 0,9 %-point.

Vedrørende selskabets styring & ledelse fik selskabet en påtale for tidligere at have anvendt Dropbox til deling af bestyrelsesmateriale, men idet selskabet allerede har skiftet distributionsplatform, skal der ikke foretages yderligere i relation hertil.


NEM Forsikring er påbegyndt indarbejdelsen af Finanstilsynets påbud og vil fremsende dokumentation herfor til Finanstilsynet.


Skanderborg d. 13. juni 2018


Hent finanstilsynets redegørelse her


Hent finanstilsynets redegørelse fra 2015 her


Hent finanstilsynets redegørelse fra 2011 her

Kontakt kundeservice


Vi står altid klar til at hjælpe dig hvis du har spørgsmål.

70 77 77 77
mail@nemforsikring.dk