Ved at besøge nemforsikring.dk accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her
Finanstilsynet var på besøg hos NEM Forsikring i november 2015 for at foretage et ordinært tilsyn. Det var 4 år siden, tilsynet sidst foretog inspektion i selskabet.

Finanstilsynet gennemgik forsikringsforretningen – og den overordnede konklusion på gennemgangen var, at selskabet havde tilstrækkelige hensættelser til at dække forpligtelserne overfor kunderne - og at selskabet anvendte en afdækning gennem reassurance, som var tilstrækkelig.

Gennemgangen af bestyrelsesprotokol, politikker, retningslinjer mv. gav ikke anledning til kommentarer fra tilsynets side.

Selskabets kapitalplan opererer med en løbende overvågning af kapitalbehovet – og en reduktion af risici gennem målrettet styring af de enkelte risikoområder, samt dernæst med kapitaltilførsel fra selskabets kapitalejere, såfremt dette måtte blive nødvendigt. Der var imidlertid ikke en fast sikkerhedsmargin, indenfor hvilke disse initiativer skulle iværksættes – så derfor anførte Finanstilsynet, at der skulle indarbejdes en sådan sikkerhedsgrænse. Vi har straks indsat en sådan grænse i kapitalplanen, og der opereres nu med aktiv risikostyring af kapitalbelastningen, når kapitalen når en sikkerhedsgrænse på 125% af solvensbehovet.

Tilsynsbesøget forløb i øvrigt effektivt og som et godt samarbejde mellem Finanstilsynet og selskabet.

Hent finanstilsynets redegørelse her


Hent finanstilsynets redegørelse fra 2011 her

Kontakt kundeservice


Vi står altid klar til at hjælpe dig hvis du har spørgsmål.

70 77 77 77
mail@nemforsikring.dk